can tho mekong tour, an nam travel

Explore Mekong Delta With Local Experience

BANG GIA DICH VU VISA QUOC TE

 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ VISA DÀNH CHO ĐẠI LÝ

 

CHÂU Á

GIÁ (USD)

NOTE

ẤN ĐỘ

170

5 ngày làm việc

BĂNG LA ĐÉT

 

 

3 THÁNG 1 LẦN: 190

10-14 ngày làm việc

 

 

6 THÁNG NHIỀU LẦN: 240

NĂM NHIỀU LẦN 270

ĐÀI LOAN

150

7 ngày làm việc

IRAN

290

10 - 14 ngày làm việc

ISAEL

210

12 - 14 ngày làm việc

KUWAIT

310

7-10 ngày làm việc

LÀO

90

2 ngày làm việc (pax nước ngoài)

MALAYSIA

100

2-4 ngày làm việc (pax nước ngoài)

MYANMA

100

7 ngày làm việc (pax nước ngoài)

NHẬT BẢN

100

7 ngày làm việc

PAKISTAN

270

7-10 ngày làm việc

PHILIPPIN

170

7 ngày làm việc, (pax nước ngoài)

SINGAPORE

100

5 ngày làm việc (pax nước ngoài)

SRI LANKA

90

2 ngày làm việc

THÁI LAN

170

7 ngày làm việc (pax nước ngoài)

THỔ NHĨ KÌ

250

10 ngày làm việc

HÀN QUỐC

130

5 ngày làm việc

 

CHÂU ÂU

GIÁ (USD)

GHI CHÚ

IRELAND

310

2 tháng xét duyệt

BA LAN

270

7-14 ngày làm việc

BỒ ĐÀO NHA

210

7-14 ngày làm việc

HUNGARY

270

7-14 ngày làm việc

HÀ LAN

230

7-14 ngày làm việc

LATVIA

230

7-14 ngày làm việc

LUXEMBOURG

230

7-14 ngày làm việc

MALTA

230

7-14 ngày làm việc

PHẦN LAN

230

7-14 ngày làm việc

THỦY ĐIỂN

230

7-14 ngày làm việc

TÂY BA NHA

230

7-14 ngày làm việc

SLOVAKIA

270

7-14 ngày làm việc

LITHUANIA

230

7-14 ngày làm việc

ĐỨC

230

7-14 ngày làm việc

ICELAND

230

7-14 ngày làm việc

ANH

310

7-14 ngày làm việc

BỈ

250

7-14 ngày làm việc

HY LẠP

310

7-14 ngày làm việc, Pax phải ra hà nội nộp hồ sơ

ITALIA

230

7-14 ngày làm việc

NA UY

230

7 - 14 ngày làm việc

PHÁP

230

7 - 14 ngày làm việc

THŨY SĨ

230

7 - 14 ngày làm việc

SLOVENIA

230

7 - 14 ngày làm việc, pax nộp hs tại hà nội

UKRAINA

310

7 - 14 ngày làm việc

ĐAN MẠCH

230

7 - 14 ngày làm việc

ĐẢO GREENLAND

230

7 - 14 ngày làm việc

QuẦN ĐẢO FAROE

220

7 - 14 ngày làm việc

CỘNG HÒA SÍP

270

7 - 14 ngày làm việc

 

CHÂU MỸ

GIÁ (USD)

NOTE

CANADA

270

14 ngày làm việc

MỸ

220

14-20 ngày làm việc

CUBA

100

2 ngày làm việc

VENEZUELA

250

14  ngày làm việc

BRAZIL

230

14 ngày làm việc

URUGUAY

270

2 - 4 tuần

PARAQUAY

570

2 - 4 tuần

ARGENTINA

170

14 ngày làm việc

CHILE

170

7-14 ngày làm việc

COLOMBIA

- CÔNG TÁC: 380

2 - 4 tuần

NEW ZEALAND

310

7 - 14 ngày làm việc

 

CHÂU ÚC

GIÁ (USD)

NOTE

ÚC

220

3-4 tuần

NEW ZEALAND

310

3-4 tuần

 

For further information, please contact:

- Web: www.canthomekongtour.com

Email: info@d-annamtravel.com

Phone: +84939900668